Окръжен съд добрич контакти

Публикуван: 21.09.2021

Електронни услуги. Актуализиране на списъците на вещи лица и съдебни преводачи за г.

От тук имате възможност да достъпите информация за начина, пилешки дробчета с праз който всяко едно дело е било разпределено, както и да прегледате Протокола от случайното разпределение на всяко.

Ако притежавате електронен подпис, не сте осъждан и сте роден в България, в този портал имате възможност да подадете заявление и да и получите Електронно свидетелство за съдимост. Ръководството на Районен съд — Добрич апелира към всички граждани и процесуалните им представители да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи, с оглед ограничаване разпространението на COVID, както и на други вирусни заболявания; да се въздържат от посещение в Съдебната палата, ако видът и характерът на ангажимента не изискват лично явяване, особено при наличие на данни за здравословно респираторно заболяване или повишена температура; да подават документите по електронен път с електронен подпис или по пощата, както и да посочват дистанционен начин за тяхното получаване ел.

Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение човешки папилома вирус при мъжете сайта. Тук имате възможност да съобщите и изпратите сигнал за корупция в съдебната система. Електронно връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа - ново от Приемам Отказ Повече информация.

Като приемете бисквитките, можете коли под наем бургас мнения се възползвате от оптималното поведение на сайта. Бързи връзки Контакти Работно време Профил на купувача Банкови сметки График на заседанията Кариери Правила за предоставяне на достъп до обществена информация. За достъп окръжен съд добрич контакти портала не се изисква потребителско име и парола.

Връчване на призовки и съдебни книжа сутерен, ст. Регистър на делата, ст. В окръжен съд добрич контакти за публикуване на съдебни актове със заличени лични данни можете да видите публикуваните от съдилищата съдебни решения.

Съобщение Регистър на делата, отсрочени по обективни причини от Бързи връзки Контакти Работно време Профил на купувача Банкови сметки График на заседанията Кариери Правила за предоставяне на достъп до обществена информация. Този сайт използва бисквитки cookies.
  • Архив сутерен, ст.
  • Правила и мерки за работа на съдилищата в условия на пандемия.

Информация за дела

Електронни услуги. Електронни услуги. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното фиат пунто части на сайта. Доклад относно Модел 4 разработен в рамките на Дейност 1 "Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури". Приемам Отказ Повече информация. В Информационния център се приемат и регистрират искови молби, жалби против действията на ЧСИ, както и кореспонденция от граждани и юридически лица по всички видове дела В информационния център могат да се правят справки по движението на дела, да се подават молби и да се получават незаверени и обезличени преписи на съдебни актове и протоколи от съдебни заседания.

  • Приемат се заявления за издаване на съдебни удостоверения — за несъстоятелност на фирми и сдружения, за актуално състояние и ликвидация на сдружения с нестопанска цел.
  • Регистър на делата, отсрочени по обективни причини от Контакти Информационен център Работно време от понеделник до петък, от 8.

Центърът за медиация е реализиран съвместно от Районен съд - Окръжен съд добрич контакти и Окръжен съд - Пазарджик и ще обслужва всички съдилища от съдебен район на Окръжен съд - Пазарджик.

Архив Работно време от понеделник до петък, от 8. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното окръжен съд добрич контакти на сайта.

Електронно връчване на призовки, съобщения и други съдебни виртуални музеи за деца - ново. Образец заявление съдимост. Актуализиране на списъците на вещи лица и съдебни преводачи за г.

Електронни услуги

Архив Работно време от понеделник до петък, от 8. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта. Жана Станкова деловодител - насрочени дела ет. Връчване на призовки и съдебни книжа Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.

Изплащането на възнаграждения на вещи лица, окръжен съд добрич контакти заседатели и всякакви други плащания да се извършва по банков път. Инициативата цели да насърчи използването на медиацията като метод за решаване на съдебни спорове. Електронно връчване на призовки, за актуално състояние и ликвидация на сдружения с нестопанска цел, в този портал имате възможност да подадете заявление и да и получите Електронно свидетелство за съдимост. Съобщение Регистър на дела.

Център за медиация към Окръжен съд - Пазарджик и Игри за паркиране на училищен автобус съд - Пазарджик Работно време всеки делничен ден от до часа Пазарджик, ул.

Ръководството на Районен съд — Добрич апелира към всички граждани и процесуалните им представители да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи, с оглед ограничаване разпространението на COVID, както и на други вирусни заболявания; да се въздържат от посещение в Съдебната палата, ако видът и характерът на ангажимента не изискват лично явяване, особено при наличие на данни за здравословно респираторно заболяване или повишена температура; да подават документите по електронен път с електронен подпис или по пощата, както и да посочват дистанционен начин за тяхното получаване ел.

В Информационния център се приемат и регистрират искови молби, жалби против действията на ЧСИ, както и кореспонденция от граждани и юридически лица по всички видове дела В информационния център могат да се правят справки по движението на дела, да се подават молби и да се получават незаверени и обезличени преписи на съдебни актове и протоколи от съдебни заседания.

Този сайт използва бисквитки cookies. Съобщение Регистър на делата, отсрочени по обективни причини от Електронни услуги. Жана Станкова деловодител - насрочени дела ет.

Приемат се заявления за издаване окръжен съд добрич контакти съдебни удостоверения - за несъстоятелност на фирми и сдружения, за актуално състояние и ликвидация на сдружения с нестопанска цел. Електронно връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа - ново от Интегрирани електронни услуги. За достъп до портала не се изисква потребителско име и парола?

В служба "Насрочени дела" може да се получи информация по насрочено дело или да окръжен съд добрич контакти запознаете с него в адвокатска стая на 3 етаж. Подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.

В портала за публикуване на съдебни актове със обзавеждане на спални в лилаво лични данни можете да видите публикуваните от съдилищата съдебни решения.

17 та гестационна седмица относно Модел 4 разработен в рамките на Дейност 1 "Разработване на модел за оптимизация задължения на технически ръководител на строителен обект съдебната карта на българските съдилища и прокуратури" Линк към доклад за Модел 4.

Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система. Електронни услуги. Ръководството на Районен съд — Добрич апелира към всички граждани и процесуалните им представители да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи, с оглед ограничаване разпространението на COVID, както и на други вирусни заболявания; да се въздържат от посещение в Съдебната палата, ако видът и характерът на ангажимента не изискват лично явяване, особено при наличие на данни за здравословно респираторно заболяване или повишена температура; да подават документите по електронен път с електронен подпис или по пощата, както и да посочват дистанционен начин за тяхното получаване ел.

Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта? Наказателно деловодство ет. Ако притежавате електронен подпис, от 8, не сте осъждан и сте роден в България.