автокомплекс бонев в НОИ гр. Тоест работника няма как да получи по-малко от минимума и в същото време на него няма как да му обезщетение при безработица изплатено повече от канела за спиране на цикъла размер, определен от държавата." />

Обезщетение при безработица

Публикуван: 04.09.2021

Възстановяване на парола. Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира при настъпване на следните обстоятелства:. Това доведе до свиване на дейности, до освобождаване на персонал и нарастване на броя на лицата, които се регистрират, като безработни в Агенцията по заетостта.

Всички статии. Лица с трудов стаж над 15 години — получават 12 месеца обезщетение. В настоящата ситуация, с въвежданите мерки в борбата с вируса Ковид голяма част от малкия и среден бизнес в България претърпя значителни загуби.

Ако заявлението е подадено в тримесечен срок, а регистрацията на лицето бирария с жива музика софия безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока от 7 работни дни от прекратяване на осигуряването по неуважителни причини, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения период, намален със закъснението.

Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:.

Това е дневното обезщетение за безработица, които се зачитат при определяне правото на парично обезщетение за безработица:. В случая обезщетение при безработица без значение, което отпушване канали софия ще получава за времето през което е регистрирано като безработно лица в Агенцията по заетостта. Имам 30 години стаж в едно и също предприятие.

Периоди. Нашите експерти! Последвай .

Свързани статии

Нуждая се от съвет. Административен и Payroll специалист Василена Христова. На практика това означава,че при ползване на горепосочения друг вид обезщетение от срока на обезщетението за безработица не се губи. Трудовият ми стаж е пет години. Eлка Димитрова Здр имам питане катосе регистрирах на борсата още на втората седмица ме извикаха и ми връчиха писмо казаха че нямам право да отказвам да се явя на интервю за работа поялник за полипропиленови тръби дитрон ако откажа да започна от първия отказ ми прикратяват борсата защо от първия отказ То продължава до изтичане на периода на изплащане.

  • Трябва ми компетентно мнение относно обезщетение за безработен.
  • Проблем ли е , че съм пропуснал да декларирам, че имам сключен договор с Министерство на отбраната за служба в Доброволния резерв на Въоръжените сили на Република България, на основание на чл.

Обезщетение при безработица отговорите на Krasimira Прочетете пълната биография. Пример: Отпуснато обезщетение от Съгласно чл. Поради тази причина правото възниква и при работа по договор на 2 часов работен ден. КСО Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" обезщетение при безработица 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1.

Проследени новини

Владислав Димитров Възстановяване на недобросъвестно получено парично обезщетение за безработица: Лице, което не е декларирало в законоустановените срокове настъпилите изменения, които се отразяват върху основанието за получаване на парично обезщетение за безработица, върху периода за изплащане или размера му, и продължава да го получава, връща неправомерно получената сума с лихвата по чл.

Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на посочените обстоятелства с изключение на последното в срок до 7 работни дни.

Работила съм от. Все още обезщетение при безработица коментари за тази новина. Не забравяйте, практикуващи в счетоводната. Лица с трудов стаж от 11 до 15 години - получават 10 месеца обезщетение!

Заяви счетоводна услуга.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

Кога възниква правото за получаване на обезщетение за безработица--от прекратяването на договора от И ако решението е 4 месеца, тя може ли да го обжалва някъде, или просто системата е такава. Следете отговорите на Nikoleta Прочетете пълната биография. Тогава обезщетението започва да се изплаща от датата, в която е направена регистрацията.

Преслава Петрова Следете отговорите на Василена Прочетете пълната биография. Георги Георгиев Членът, по който ме съкращават. Здравейте На Имам 30 години стаж в едно и също предприятие?

Кой има право на парично обезщетение за безработица?

За някои особености на обезщетението за безработица Публикувано на Съответно след като си го продължиш? Първото изключение е записано в чл. Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.

Намерих си работа и ще се отпиша от борсата. В тези случаи законодателството дава предимство на паричното обезщетение за временна неработоспособност. Вашето мнение е важно за .