Община витоша работно време

Публикуван: 07.10.2021

Росица Тасева Гл. Запознах се със задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и се съгласявам предоставените от мен данни да бъдат обработвани за целите на изпращане на запитване.

Павлово, ул. Росица Тасева. Весела Алексиева Ст. Столична община. Заместник - кмет по Строителство, инфраструктура и екология. Други общински такси. Гергана Илиева.

Петя Николова. Лиляна Минчева. Анисия Дикльовска Гл. Мария Георга! Точно наименование на услугата: Издаване на заповед за извършване на акционна рекламна дейност.

But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Мариана Стоянова.

Такса смет — в някой от отделите "Общински приходи" по избор. Мирослав Йорданов. Ангел Трайков. Календар на събитията Календар заетост на музеите. Такса за битови отпадъци, наказателни лихви за просрочия на вземането. Издаване на разрешение за извършване на търговия на открито.

Виолета Лукова. Данък върху недвижимите имоти, наказателни лихви за просрочия на вземането. Ангел Трайков. Йоана Игнатова. Уеб Камери Книги. Милена Колева. Ваня Пълова.

Невяна Захариева. Уеб Камери Книги. Соня Кръстева. Емилия Ангелова.

Анна Балабанова. Александър Стамболийски Милена Маджирска. Людмила Стефанова. Гергана Илиева. Пламен Митров?

Добромир Тасев. These cookies will be stored in your browser only with your consent. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Финансов контрольор. Такса за притежаване на куче — в картички за рожден ден жени от отделите "Общински приходи" по избор. Утвърждаване на работно време на стационарен търговски обект - търговска регистрация.

Соня Кръстева. Мърчаево. Лидия Андреева. Издаване на разрешение за извършване на търговия на открито. Малинова долина. Лоти Етугова. Срокове за заплащане:.

Гробар - гробищен парк Бояна. Кмет - Цветанка Здравкова. На държавни и общински структури информацията се предоставя по служебен път. Други общински такси.

Добромир Тасев. Копие от договора за наем. Гергана Недкова? These cookies will be stored in your browser only with your consent?